Om företaget

PHOTON-L tillverkar unik LED-belysning.

Företaget grundades av en grupp ryska ingenjörer och privata investerare med en vision om en grönare framtid och lägre elförbrukning. PHOTON-L erbjuder högkvalitativa LED-produkter och vi använder oss av de allra senaste och mest avancerade teknologierna. 

Våra anställda är högt kvalificerade specialister som också är aktiva medlemmar i ledande ingenjörs- och belysningsförbund i USA, Storbritannien och Europa.

Photon-L Manufacturing

Photon-L Manufacturing Asia LTD är ett tillverkningsföretag som är helägt a Photon-L. Tillverkningen och verksamheten leds av ett väldigt skickligt och erfaret europeiskt ledningsteam. Våra produkters kvalitet uppfyller kraven i olika internationella standarder. Tillverkningen sker i enlighet med ISO 9001:2008 och ISO 14001: 2004.

Photon-L Manufacturing ligger i Kina, adressen är: Guangdong Province, Dongguan, Qishi, Techno-Industrial park, 2nd Beizong Road, 2.

Allmän info om tillverkningen

 • Invigdes i maj 2011
 • Lokalernas sammanlagda yta är 13500 kvadratmeter.
 • Europeisk ledning och kvalitetskontroll
 • Vi har ett exklusivt affärssystem (ERP). Vår tillverkningskapacitet ligger på över 132 000 LED-lysrör i månaden
 • ~100,000 LED-armaturer för gatu- och tunnelbelysning per  månad
 • ~100,000 mönsterkort (PCB) per månad (2 skift)
 • 3 produktionslinjer
 • Helautomatiskt system för tillverkning av mönsterkort
 • Förpackningslinje för LED-produkter
 • Testsystem: åldringstest, utförs med utrustning från EVERFINE
 • Tillverkningsprocessen är certifierad enligt ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004, involverade ingenjörer arbetar också enligt dessa kvalitetsstandarder

Produkter och tjänster

Vi tillverkar produkter för:

 • Gatu- och utomhusbelysning
 • Parkeringar
 • Lagerlokaler
 • Kontorslokaler
 • Hamnar
 • Bensinmackar
 • Sjukvårds- och utbildningsinrättningar, administrativa lokaler
 • Tillverkningslokaler
 • Idrottsanläggningar
 • Tunnelbanor
 • Bilverkstäder

Belysningsprojekt

 • Utvärdering och mätning av den befintliga belysningslösningen
 • Skräddarsydda paketlösningar baserade på den ursprungliga utvärderingen
 • Anpassad LED-design, tillverkad enligt projektspecifika behov