Uzvara lauks, Bauska, Latvija

: Bauska, Latvia

: LED Flood Lights

: PH-T12, PH-T48, PH-T72, PH-T96, PH-T120