IDA sertifikācija Photon-L LED risinājumiem

Photon-L ieguva sertifikātu produkcijas atbilstībai IDA aģentūras prasībām

IDA (International Dark-Sky Association) ir atzīta autoritāte jautājumos, kas skar gaismas piesārņojumu. Dibināta 1988. gadā, IDA ir pirmā organizācija, kas vērsa sabiedrības uzmanību uz gaismas piesārņojuma riskiem un visas darbības laikā ir guvusi milzīgus sasniegumus šajā jomā.

IDA ir sadarbojusies ar CPTED (Noziegumu novēršana caur vides projektēšanu), lai iekļautu stratēģiski izvietotu, nakts debesīm draudzīgu apgaismojumu, kā daļu no mikrorajonu vides pārveides projektiem noziegumu samazināšanai.

  • 22% no visas enerģijas, kas ražota ASV, tiek izmantota apgaismošanai, 8% no tā tiek izmantoti publisko teritoriju apgaismei. 2009. gadā IDA atvēra Vašingtonā, ASV, Iekšpolitikas un Valdības lietu biroju, lai informētu likumdevējus un lobētājus par enerģijas efektivitāti ārtelpu apgaismē un veicinātu pētniecību un jaunu enerģijas taupīšanas pasākumu ieviešanu
  • IDA sertifikācijas programma piedāvā neiesaistītās puses novērtēšanas sitēmu, lai noteiktu apgaismes “draudzīgumu”, balstoties uz fotometriskajiem lasījumiem. IDA pēc tam sadarbojas pa tiešo ar ražotājiem, lai veicinātu enerģijas efektivitāti, pilnībā aizsargātu nakts debesis - un jūsu kaimiņu skatu uz zvaigznēm! 100 ražotāji piedāvā vairāk kā 300 veidu IDA apstiprinātus produktus (no vairāk kā 1000), un katru gadu dalība šajā programmā aizvien pieaug.

Photon-L ieguva divus sertifikātus – LED ielas gaismekļu sērijai PH-ST un PH-T12 LED prožektoriem.

ida photon-l

ida photon-l